Xa-go

Xà gồ dùng để làm gì?

Xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo gốc, dầm thép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.