Cột viễn thông mạ kẽm nhúng nóng

Cột viễn thông mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm của công ty Mạnh Tiến Phát
Cột viễn thông mạ kẽm nhúng nóng

  • Đặc điểm sản phẩm: Cột thép tự đứng phục vụ các dự án viễn thông trong và ngoài nước
  • Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Mạ kẽm nhúng nóng 100%
  • Tiêu chuẩn mạ kẽm: ASTM A123M/JIS H8641
  • Công suất mạ: 100-120 tấn/ngày