Thép C 150 x 65 x 20 x 2.5 x 6m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *