Thép C 140 x 60 x 20 x 2.0 x 6m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *