Đá xây dựng

đá xây dựng

đá xây dựng là laoij đá dùng cho các công trình xây dựng với các mục đích khác nhau như là: Đổ bê tông, làm móng, đổ trụ, dùng để óp, lát nội ngoại thất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.